ยินดีต้อนรับสู่โครงการความร่วมทางวิชาการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่